Innowacje pedagogiczne


g1    "Play With English - zabawa z językiem angielskim"

g1    "W labiryncie uczuć i emocji"

g1   "Toruń - moje miasto, czyli wiem skąd jestem"

g1   "Przez zabawę do czytania"
 
g1  "Mały miś w świecie wielkiej literatury. Edukacja czytelnicza dzieci w wieku przedszkolnym"

g1  "Odkrywczy rajd rowerowy"

g1  "Tropiciele i Poszukiwacze na tropie"