Zajęcia dodatkowe

INNE ZAJĘCIA
Terapia logopedyczna
  • Poniedziałek 8.00-12.00
  • Czwartek 8.00-13.00
  • Piątek 8.00-11.00
    (budynek - ul. Buszczyńskich)

ZAJĘCIA DODATKOWE

Pofilaktyka logopedyczna
  •  
 
Terapia integracji sensorycznej
  •  

Kodowanie na dywanie
  •  

Zajęcia plastyczne rozwijające zainteresowania i uzdolnienia dzieci
  •