Zajęcia dodatkowe

Pofilaktyka logopedyczna
  • poniedziałek 7.30 - 8.00
 
Terapia integracji sensorycznej
  • środa 

Kodowanie na dywanie
  • czwartek 13.00 - 13.30

Zajęcia plastyczne rozwijające zainteresowania i uzdolnienia dzieci
  • poniedziałek 14.30 - 15.00

Terapia logopedyczna
  • w trakcie ustalania

Język chiński
  • piątek 13.00 - 13.30