Czyste powietrze wokół nas
 
czyste powietrze wokol nas

 
 Program przeszkolnej edukacji antytytoniowej
 
Program realizowany przy współudziale Głównego Inspektoratu Sanitarnego
 
KOORDYNATORZY PROGRAMU:
 • Poziom krajowy - GIS,
 • Poziom wojewódzki - WSSE,
 • Poziom powiatowy - PSSE
 
PARTNERZY PROGRAMU:
 • Ministerstwo Edukacji Narodowej,
 • Rzecznik Praw Obywatelskich,
 • Stowarzyszenie na Rzecz Dzieciństwa Wolnego od Tytoniu,
 • Inni na poziomie wojewódzkim i lokalnym.
 
ZAŁOŻENIA PROGRAMU:
 • Ochrona dzieci przed szkodliwym wpływem dymu tytoniowego
 •  Program ten jest adresowany do dzieci przedszkolnych, z udziałem rodziców i opiekunów
 •  Stanowi on pierwsze ogniwo w cyklu programów antytytoniowych.
 
 Program ma charakter profilaktyczny, ale przede wszystkim ma na celu wykształcenie u dzieci świadomej postawy ochrony własnego zdrowia w sytuacjach, gdy są skazane na bezpośredni kontakt z palącymi. Program może być rozszerzony na środowisko lokalne.
 

CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU:
 
 •  Wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych źródeł dymów.
 •  Wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych dymów, "wydobycie" dymu papierosowego.
 •  Zwiększenie wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego.
 •  Zwiększenie wiedzy na temat skutków palenia papierosów.
 •  Zwiększenie wrażliwości dzieci na miejsca, w których mogą być narażone na dym.